TOPNÉ PELETY


Topné pelety
Výborně skladovatelné ekologické palivo s výhřevností, jakou má
hnědé uhlí či brikety, a nízkým obsahem popelovin, vody i síry -
to jsou naše topné pelety. Jejich spalování produkuje méně
splodin než uhlí a popel můžete využít jako kvalitní hnojivo.

Slámové pelety
Slámové pelety se osvědčují zejména jako podestýlka do stájí pro
koně a užitková zvířata. Jsou bezprašné a výborně absorbují
vlhkost - pojmou až 300 % své vlastní hmotnosti. Nelepí se na
tlapky a srst zvířat. Palivo z nich je srovnatelné s uhlím.

Smrkové pelety
V menším množství vyrábíme také kvalitní dřevěné pelety,
vhodné především jako ekologické a ekonomické palivo. Pelety
se vyrábějí za vysokých teplot bez přidaných pojiv či dalších
surovin, dobře hoří, jsou výhřevné, snadno se skladují a nepráší.
Poptávka na topné pelety: